Бедрено повдигане от страничен лег

Бедрено повдигане от страничен лег - Легнете на една страна. Нивото на коленете трябва да бъде до пъпа, така че тялото Ви да образува ъгъл от 90 градуса.