Глутеус мост 1 крак

За правилно изпълнение на упражнението глутеус мост 1 крак е необходимо да легнете и да приближите стъпалата си до таза. След което да повдигнете таза, като единият Ви крак е изпънат.