Гръбна преса

Първо легнете на пода и сложете ръцете си зад врата. За правилно изпълнение гръбна преса е необходимо да поемате въздух преди да се повдигнете и да издишате когато сте горе.