Клек

Краката Ви трябва да бъдат разтворени на нивото на раменете. След което клекнете бавно, като внимавайте да държите гръбнака си изправен по време на цялото упражнение.