Лицеви опори

Поставете ръцете си на пода. Тялото Ви трябва да бъде право и стегнато. Сгънете ръцете в лактите и сръжте тялото си максимално изправено. Ако Ви е трудно можете да направите упражнението от колене