Повдигане на крака от тилен лег

Легнете по гръб на земята и поставете ръцете си под седалищния мускул, така че тялото Ви да плътно допряно до пода. Поемете въздух и вдигнете краката нагоре.