Повдигане на крака с разминаване

За да изпълните правилно упражнението повдигане на крака с разминаване - първо легнете на пода и сложете ръцете си отстрани, след което започнете да сгъвате краката си в коляното.