Широк клек

Широк клек - краката Ви трябва да са разкрачени и след което започнете да клякате плавно. Клякайте докато лактите Ви се допрат до коленете.