Странични коремни преси вариант 2

Странични коремни преси вариант 2 - при този вид коремни преси краката Ви седят на пода, а само едната Ви ръка е зад главата. Поемайте въздух преди повдигане.