Събиране на информация от потребители и условия за ползване

1. For Fit LTD събира информация автоматично и чрез използване на електронни средства, които са прозрачни за нашите посетители. Например, ние можем да регистрираме името на вашия Интернет доставчик или да използваме технология „бисквитка“, за да ви разпознаем и задържим информация от вашето посещение.

2. Наред с това, бисквитката може да съхранява вашите потребителско име и парола, спестявайки Ви въвеждането на тази информация всеки път, когато посещавате Сайта, или може да контролира броя пъти, в които се сблъсквате с конкретна реклама по време на посещението на сайта ни.

3. В някои случаи, може да изберете да не предоставите на For Fit LTD информация, например чрез настройване на вашия браузър, да откаже да приема бисквитки, но ако го направите е възможно да не можете да получите достъп до определени части от Сайта или да бъдете помолени да въведете отново потребителско име и парола.

4. For Fot LTD събира информация, за да разшири възможностите Ви за посещение и да достави индивидуализирано съдържание и реклама.

5. For Fit LTD може да използва лична информация, събрана посредством Сайта, за да общува с вас относно Вашите предпочитания към услуги и продукти, предлагани от For Fit LTD, и други теми, които смятаме, че може да откриете на интересни.

6. Лична информация, събрана от For Fit LTD, може също да бъде използвана за други цели, включително, но не само за администрация на сайта, отстраняване на проблеми, обработване на електронни транзакции, управление на лотария и конкурси, както и други комуникации с вас.

7. For Fit LTD може да разкрива Вашата информация при на решение на съд, и в други случаи, когато има достатъчно основания да се изисква да извърши това по закон, във връзка със събирането на дължимите суми и/или на правоприлагащите органи, в случай че това е целесъобразно или необходимо.

Гаранции

8. Екипа на Сайта, както и For Fit LTD не носи отговорност за необработването или закъсняло обработване на заявките, ако това се дължи на обстоятелства, които не зависят от него – непреодолима сила, случайни събития и проблеми с Интернет.

9. Сайта не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоражения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Сайта.

10. Сайта не носи отговорност, за това дали Клиента ще постигне конкретен резултат посредством използване на предоставения му хранителен режим, доколкото това обстоятелство зависи от още много други фактори, стоящи извън контрола на екипа на Сайта.

11. For Fit LTD се ангажира да защитава сигурността на Вашите лични данни. Ние използваме технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни от неоторизиран достъп, кражба и загуба.